BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 

Coaching Samenwerken


Coaching
‘Samenwerken met collega's'


Om goed te functioneren in het onderwijs is het vanzelfsprekend dat een docent of medewerker samenwerkt met collega's. Dat vraagt om een voldoende open en effectieve communicatie. Samenwerken betekent ook omgaan met verschillen en conflicten. Daar is niet iedereen altijd even goed in.

 

Sommige mensen komen vaak in conflict met collega's. Anderen gaan het liefst hun eigen gang. Weer anderen vragen aan de leiding om hun collega aan te spreken op zijn of haar gedrag, omdat ze het zelf niet durven.

 

Voor iedereen die wel anders wil maar toch vastloopt, kan een traject van individuele coaching gericht op spanning bij samenwerken veel opleveren.

 

Doel: een samenwerkende basis

 De coaching ‘Samenwerken' heeft tot doel dat de docent of medewerker effectiever kan samenwerken en communiceren met collega's. Hij of zij ziet wat nodig is om belangrijke doelen te bereiken en is in staat om zichzelf te overstijgen en belangrijke gesprekken goed te laten verlopen. 

 

Het gaat er ook om dat een docent of medewerker zijn of haar collega's op een respectvolle manier zijn wens of kritiek kan voorleggen. En zelf kritiek van anderen kan ontvangen zonder in de verdediging of tegenaanval te schieten. Hij of zij is gericht op een goede samenwerking. En weet om te gaan spanning en conflict.

 

Resultaat: heldere communicatie met collega's

 Na afloop van de coaching:

- kan de docent of oop'er omgaan met spanningen in de samenwerking;
- heeft de docent of medewerker een constructieve visie op onderlinge verschillen;
- beschikt hij of zij over vaardigheden om anderen op hun gedrag aan te spreken;
- weet hij of zij ergernissen op een succesvolle manier aan te kaarten;
- weet de docent of onderwijsondersteuner profijt te halen uit feedback of kritiek van anderen.

 

Effectief: een zorgvuldig coachingstraject

 Leren effectiever te communiceren en samen te werken met collega's is een persoonlijk proces. Het gaat om krachtige gedrags-en denkpatronen. Een zorgvuldige samenwerking tussen de coach, de leidinggevende en de medewerker of docent is daarom in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor een succesvol coachingstraject.

 

BUROVANDERVOOREN: ruim vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs

 Al ruim 25 jaar heeft BUROVANDERVOOREN, gevestigd in Amsterdam, intensieve ervaring met training en coaching op meer dan 100 scholen in het gehele land. Het team bestaat uit zeer ervaren trainer-coaches en acteurs. BUROVANDERVOOREN was intensief betrokken bij het Amsterdamse samenwerkingsproject ‘Veiligheid in en om school'.

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer