BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 

In de pers

 


In de pers

 

1. Altijd ‘ja maar dit, ja maar dat' in de klas. Een training ‘omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag' van BUROVANDERVOOREN. NRC Handelsblad, Wetenschap & Onderwijs, Schoolvoorbeeld.

2. Stormt een vader de klas binnen . . . Ouders komen vaker en dwingender verhaal halen op school. Een kwestie van mee leren omgaan. ‘Ontspoort iemand, dan is het zaak om even stevig aan de teugels te trekken.' O , OCW onderwijsmagazine.

3. Werken aan timing en zelfcontrole. Training Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag.
Nascholingskrant Centrum voor Nascholing Amsterdam. 

4. Niemand hoeft weerloos te zijn tegenover een agressieve leerling. Het Onderwijsblad. 

5. Als de spanning oploopt. Tien tips om met lastpakken om te gaan. Veilig Onderwijs, het schoolveiligheidsplan, een uitgave van de Algemene Onderwijsbond. 

6. BURO VAN DER VOOREN, trainingsbureau agressiehantering. Vernieuwende zaken.

 

7. Scholen veiliger door cursus. Foto van workshop ‘grensoverschrijdend en agressief gedrag' van BUROVANDERVOOREN. Spits.

 

8. Workshop 8 Hanteren van grensoverschrijdend en agressief gedrag door Thera van der Vooren en twee acteurs. Studiedag Motivaction, Graafschap College, Doetinchem.

 

9. Acht tips over omgaan met agressie. Thera van der Vooren e.a. Straksvoordeklas.

10. Negen tips Omgaan met ouders. Straksvoordeklas.

11. Ordehandhaving anno 2006. Creatief met sancties, hard-zacht methode en andere tips. Docentraal, vakblad voor docenten in het voortgezet onderwijs.

12. Waar communicatie ontspoort. Leren hanteren van grensoverschrijdend en agressief gedrag. Nieuwsbrief van het project Veilig in en om School (VIOS) in Amsterdam.

13. Agressie, adviezen, tips. De probleemwijzer, handleiding voor het signaleren en hanteren van problemen bij jongeren. Editie voor het voorgezet onderwijs.

14. Is het nog leuk voor de klas? Viva 

 

 

 

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer