TEAM  
 

  BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

HOME > ZORG & WELZIJN > ZORG EN WELZIJN > Op maat Training

 

Onze werkwijze op maat
U wilt een trainingstraject organiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met grensoverschrijdend of agressief gedrag, bejegening, teamsamenwerking of stresshantering. Trainen en coachen doen we vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Welke werkwijze kunt u van BUROVANDERVOOREN verwachten?

 

Oriëntatiegesprek
Graag komen wij bij u langs voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Op basis hiervan maken wij een opzet voor een leertraject dat optimaal aansluit bij uw vraag en uw organisatie. Dit kan een traject zijn voor een studiedag of workshop, eventueel gevolgd door training van groepen medewerkers. Het is ook mogelijk dat we beginnen met een pilottraining. Onze trainingen laten we vaak volgen door groepscoaching of intervisiebijeenkomsten, voor een goede transfer van de opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk.

 

Bespreking leertraject op maat
Onze inhoudelijke offerte voor het trainingstraject ontvangt u schriftelijk, compleet met een toelichting en een kostenoverzicht. Deze bespreken we graag met u. Op grond van dit overleg bepalen we de optimale inzet van onze expertise en leggen we de gezamenlijk ontwikkelde opzet vast.

Voorbereiding trainingen
Een traject starten we altijd met een gedegen vooronderzoek en voorbereiding. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld denken aan voorgesprekken met leidinggevenden, deelnemers, een rondleiding of voorbereidingsbijeenkomsten. Schriftelijke vragenlijsten horen standaard bij de training, ook ter voorbereiding van de deelnemers zelf. Onze trainers, coaches en acteurs stemmen zich optimaal af op de vragen van de organisatie of de afdeling, en op de persoonlijke dilemma's van de deelnemers. Van tevoren én tijdens de training.

 

Evaluatie- en adviesgesprek
Na afloop van een trainingstraject komen we langs voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek evalueren we het verloop en het effect van het leertraject. Ook bespreken we met u hoe uw organisatie de resultaten verder kan borgen in de praktijk. Voor dit evaluatie- en adviesgesprek berekenen wij vanzelfsprekend geen extra kosten.

 

Coachingstraject: een zorgvuldige aanpak
Naast trainingstrajecten bieden wij ook individuele coachingstrajecten.

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer