BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Coaching Omgaan met agressie

 

Coaching ‘Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag'

 

Naast de training ‘Omgaan met grensoverschrijdend of agressief gedrag' biedt BUROVANDERVOOREN een individueel coachingstraject over dit onderwerp. Daarin leert een medewerker, werkzaam in een instelling voor zorg of welzijn, om conflictueuze situaties met cliënten effectief aan te pakken. Tijdens de coaching ontwikkelt iemand een professionele reactie op tegenwerkend, boos of agressief gedrag. De gecoachte medewerker onderzoekt zijn of haar automatische respons en er ontstaat ruimte voor een andere, meer effectieve aanpak.

 

Te hard: medewerkers die de strijd aangaan
Professioneel kunnen omgaan met het grensoverschrijdende of agressieve gedrag van bewoners, cliënten, patiënten en familie is belangrijk in de zorg- en hulpverlening. Dat kan voor medewerkers lastig zijn. Sommigen gaan in conflictueuze situaties snel de strijd aan, anderen worden zelf agressief of boos. Daarmee gooien ze onbedoeld olie op het vuur, waardoor lastige situaties escaleren. Als iemand te hard reageert op ongewenst gedrag, is dit vaak moeilijk voor hem of haar om onder ogen te zien.

 

Te zacht: medewerkers die confrontaties uit de weg gaan
Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de conflictvermijdende, dus subassertieve medewerkers. Ongewenst gedrag lijken ze niet op te merken. Ze reageren te voorzichtig en grijpen onvoldoende in. Of ze reageren wel, maar veel te laat en te verhit, vanuit een overreactie. Een te zachte reactie op ongewenst gedrag heeft tot gevolg dat de ander zich teveel vrijheden kan veroorloven.

 

Beide typen medewerkers weten vaak niet goed hoe ze het anders moeten doen. Ze zoeken naar een aanpak die bij hun aard past. Soms geloven ze niet dat ze ooit grip op lastige situaties kunnen krijgen. Coaching kan dan uitkomst bieden.

 

Doel coaching: een weerbare, veiligheidbiedende medewerker
Het doel van een individueel coachingstraject is dat een docent of medewerker tijdig en effectief kan reageren in conflictueuze situaties. Gevoelens van onmacht en angst, bewust of onbewust, spelen soms een grote rol in spanningsvolle situaties. Het gaat erom de eigen impulsen die voortkomen uit spanning of boosheid, te kunnen beheersen. Coaching heeft tot gevolg dat de medewerker op een prettige manier weerbaar wordt en zijn begeleidende, communicatieve kwaliteiten in moeilijke situaties kan inzetten. Hard en zacht, in de juiste dosereing op het juiste moment. Dan blijft het veilig, voor iedereen.

 

Resultaat: professioneel reageren bij conflicten
Na afloop van het coachingstraject kan de medewerker:
- verstandig, kalm en vaardig reageren, ook in lastige situaties met grensoverschrijdend en agressief gedrag;
- omgaan met primaire spanningsreacties bij verzet, conflict en agressie;
- spanningsvolle situaties de-escaleren en agressief gedrag ombuigen;

Met de verworven hard-zachtmethode kan hij of zij:
- de belangen en gevoelens van de ander in het oog houden;
- helder confronteren en consequent grenzen stellen.
- de situatie positief afronden

Effectief: een zorgvuldig coachingstraject
Leren vaardig te reageren in spanningsvolle situaties is een heel persoonlijk proces. Een zorgvuldige samenwerking tussen de coach, de leidinggevende en de medewerker is daarom in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor een succesvol coachingstraject.

Praktisch: bijeenkomsten, kosten, offerte
Een coachingstraject ‘Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag' duurt zes tot acht gesprekken van anderhalf uur. De gecoachte medewerker krijgt intensieve individuele begeleiding, waarin hij of zij de persoonlijke dilemma's verkent en ermee oefent. De coaching sluit nauw aan op de persoonlijke gedragsstijl van de medewerker. U kunt een afspraak maken voor een oriëntatie- of intakegesprek.

 

BUROVANDERVOOREN: ruim vijfentwintig jaar ervaring
Al ruim 25 jaar heeft BUROVANDERVOOREN, gevestigd in Amsterdam, intensieve ervaring met training en coaching in agressiehantering in instellingen voor zorg of welzijn. Het team bestaat uit zeer ervaren trainer-coaches en acteurs.

 

 

 

 

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer