BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Training Opvang en nazorg

 


Training ‘Opvang en nazorg' na incidenten met agressie

 

Een schokkend of indringend incident met agressie of geweld kunnen zorg- of hulpverleners uit hun doen halen. Maar ook een serie kleinere gebeurtenissen kan ingrijpende gevolgen hebben. De instelling kan dan hulp van derden aanbieden, maar heeft na incidenten met agressie vanzelfsprekend ook zelf een taak in opvang en nazorg. Vaak ook naar bewoners en cliënten. 

 

Wilt u dat een aantal medewerkers van uw organisatie na een incident over de vaardigheden beschikt om  de betrokkenen goed op te vangen? En dat zij voldoende weten van verwerking om een vinger aan de pols te houden en verstoringen in het verwerkingsproces te signaleren? Wilt u onnodige traumatisering voorkomen?

 

Doel: nazorg en opvang bieden na agressie 
Het doel van de training ‘Opvang en nazorg' is tweeledig. Ten eerste gaat het erom dat een aantal medewerkers en leidinggevenden kort na een incident met agressie op de juiste manier eerste opvang biedt. Het tweede doel betreft de periode erna. Dan is het van belang dat zij alert zijn op de langetermijngevolgen van het incident en adequate nazorg aanbieden.

 

Resultaat: meteen adequaat reageren en daarna vinger aan de pols houden
Na afloop van de training ‘Opvang en nazorg':
- beschikken de deelnemers over de vaardigheden waarmee ze betrokkenen meteen na een schokkende gebeurtenis kunnen opvangen;
- kunnen ze collega's en cliënten ook in de periode erna steunen, begeleiden en verwijzen;
- zijn ze op de hoogte van de uiteenlopende manieren waarop mensen intense ervaringen en trauma's verwerken;
- zijn ze alert op signalen van gestagneerde verwerking (PTSS) bij de betrokkenen.

 

Effectief: training ‘Opvang en nazorg' na agressie
* In aanvulling op de training werken de deelnemers het protocol 'opvang en nazorg' uit. Ze maken een concreet stappenplan waarin ze de verantwoordelijkheden, taken en rollen vastleggen. Dit stappenplan voor opvang en nazorg wordt in de training besproken, geoefend en bijgesteld.
* Eigen ervaringen van de deelnemers met schokkende of ingrijpende gebeurtenissen vormen een belangrijke invalshoek voor de training. De deelnemers leren hoe ze diverse verwerkingsreacties bij anderen kunnen herkennen en hanteren. Dat gebeurt door ze met een acteur opvang- en nazorggesprekken te laten oefenen. Deze werkwijze garandeert waardevolle en levensechte leermomenten.

 

Praktisch: bijeenkomsten, kosten, offerte
Een incompanytraining ‘Opvang en nazorg' beslaat 2 tot 3 dagen. Een groep met één trainer bestaat uit 10 deelnemers. U kunt een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek of een offerte aanvragen.

 

BUROVANDERVOOREN: ruim vijfentwintig jaar ervaring  
Al ruim 25 jaar heeft BUROVANDERVOOREN, gevestigd in Amsterdam, intensieve ervaring met training en coaching in agressiehantering in instellingen voor zorg of welzijn. Het team bestaat uit zeer ervaren trainer-coaches en acteurs.

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer