BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

De hard-zachtmethode

 

De hard-zachtmethode: omgaan met verzet en agressie

 

Met de hard-zachtmethode van BUROVANDERVOOREN leren medewerkers om lastige situaties waarin sprake is van verzet of agressie, positief om te buigen. Zonder strijd of gezichtsverlies weten ze de communicatie snel te normaliseren. Ze stellen rustig en zelfverzekerd duidelijke grenzen aan onaanvaardbaar gedrag. Ze geven richting. Daarbij houden ze hun focus op een goed contact met hun bewoners, cliënten of patiënten. Ze zijn hard én zacht. In de juiste verhouding en op het goede moment.

 

Agressie in Zorg en Welzijn
In de zorg- en hulpverlening komt steeds meer grensoverschrijdend gedrag en verbale agressie voor. Het valt niet mee om daar altijd goed mee om te gaan. In spannende omstandigheden hebben mensen de neiging om te hard of te zacht op te treden. Dat doen ze veelal onbewust, vanuit een reflex. Het is een poging om controle op de situatie te houden. Ze stellen te stevig grenzen of geven te veel begrip en ruimte. Te hard of te zacht: dat werkt vaak averechts.

 

De hard-zachtmethode
Op basis van uitgebreide casuïstiek in instellingen en wetenschappelijk onderzoek heeft Thera van der Vooren, oprichter van het bureau, de hard-zachtmethode voor hulp- en zorgverleners ontwikkeld. Een helder houvast om conflictueuze situaties snel in rustiger vaarwater te brengen. Essentieel daarbij is een goed gedoseerde, oprecht uitgevoerde én-én-aanpak: hard én zacht, duidelijk én begripvol.

 

Zes concrete vaardigheden
Met de hard-zachtmethode van BUROVANDERVOOREN leren medewerkers zes essentiële vaardigheden die ze elke dag kunnen toepassen in lastige situaties met hun cliënten:

 

1. Controle houden over je eigen impulsieve spanningsreacties
Eerst je eigen spanning leren hanteren, om stevig, kalm en vriendelijk de goede richting in te slaan.

 

2. Snel resultaten bereiken door duidelijke grenzen zacht te brengen
Hard en zacht weten te combineren als je ‘nee' een ‘nee' moet blijven.

 

3. De spanning uit de lucht halen
Spanningsbrekers inzetten om ontspanning in de situatie te brengen.

 

4. Situaties de-escaleren als de emoties oplopen
Adequaat en kalmerend reageren op frustratie, boosheid en woede.

 

5. Grensoverschrijdend gedrag ombuigen in drie stappen
Professioneel en effectief reageren op grensoverschrijdend en agressief gedrag. Dit weten te stoppen zonder strijd, tumult of escalatie.

6. De situatie normaliseren en overgaan tot de orde van de dag
Zorgen dat de situatie weer normaal wordt, zodat iedereen ontspannen verder kan gaan.

 

De hard-zachtmethode: voor zorg- en hulpverleners
De hard-zachtmethode is een praktische leidraad voor alle medewerkers in organisaties voor zorg of welzijn.
* Hulpverleners en vrijwilligers beschikken over een heldere handleiding voor conflictsituaties met cliënten. Ze handelen vanuit veilige kracht en bieden oplossingsgerichte duidelijkheid.
* Ondersteunend personeel weet adequaat te reageren op manipulerende cliënten.
* Leidinggevenden hebben een instument in handen om teams effectief aan te sturen in professionele agressiehantering.

 

Extra: de hard-zachtmethode helpt jongeren agressie te reguleren
Met de hard-zachtmethode ervaren jongeren in de hulpverlening dat de volwassenen vanzelfsprekende grenzen stellen aan onaanvaardbaar gedrag. Daarnaast merken ze dat er oog is voor hun mogelijkheden en gevoelens. Ook als ze dingen anders willen, boos of agressief zijn. Ze leren heel concreet hoe ze daarmee om kunnen gaan. Dat is een meerwaarde van de hard-zachtmethode: anderen constructief leren omgaan met eigen verlangens, emoties en impulsen. Op het moment zelf.

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer