BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

AANPAK AGRESSIE

 


Training en coaching ter preventie van agressie: de aanpak van BUROVANDERVOOREN

Als je in de zorg of hulpverlening werkt, dan hoort kunnen omgaan met agressie bij je vak. Bij elke instelling voor zorg of welzijn komt wel grensoverschrijdend en agressief gedrag voor. In het klein of in het groot. Van kinderen, jongeren of volwassenen. Van patiënten, cliënten of hun familie.

Agressie doet een beroep op mensen die met mensen werken. Het vraagt van ze adequaat met spanningsvolle, conflictueuze en grensoverschrijdende situaties om te kunnen gaan. Snel en effectief. Veilig en goed. Alleen en met elkaar.

Voorkomen en hanteren van agressief gedrag
Met de juiste kennis, inzichten en vaardigheden beschikken medewerkers over een adequaat en zorgzaam antwoord op grensoverschrijdend en agressief gedrag.

 

BUROVANDERVOOREN biedt uiterst nuttige leerervaringen en praktische handleidingen in het voorkomen en hanteren van agressie in de zorg- of hulpverlening. Dat maakt het juiste antwoord geven gemakkelijk, juist wanneer de situatie moeilijk wordt.

De hard-zachtmethode
De effectieve hard-zachtmethode van BUROVANDERVOOREN geeft hulpverleners, ondersteuners en leidinggevenden een helder en verantwoord houvast. Het is een duidelijke handleiding voor communicatie in lastige situaties met grensoverschrijdend en agressief gedrag.

 

Training Omgaan met agressie
Deze training versterkt de sociaal-emotionele weerbaarheid en professionele deskundigheid in het omgaan met verzet, boosheid en intimiderende agressie.

 

Training Fysieke en mentale weerbaarheid
Deze training versterkt de fysiek-mentale vaardigheid van zorg- en hulpverleners om adequaat te handelen bij lichamelijke agressie van patiënten, cliënten of familieleden.

 

Training Optreden bij incidenten met agressie en geweld
In deze training oefent u hoe u als crisisteam incidenten met agressie en geweld kunt afwikkelen. Middel: een nagebootst incident. Resultaat: een operationeel veiligheidsplan.

Training Opvang en nazorg na incidenten met agressie en geweld
Na ernstige incidenten biedt de organisatie opvang en nazorg aan betrokkenen. In deze training verwerft u daarvoor een werkzaam protocol en bijbehorende vaardigheden.

Coaching Omgaan met agressie
In een individueel coachingstraject kan een medewerker rustig en adequaat leren reageren in lastige situaties met verzet, boos of agressief gedrag.

 

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer