BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

TRAINING EN COACHING

 


TRAINING EN COACHING: omgaan met stress en agressie in het onderwijs

 

Bemerkt u veel onrust in de klassen? Vertonen leerlingen grensoverschrijdend of agressief gedrag? Zijn er incidenten? U ziet dat er iets aan het verschuiven is in het gewenste klimaat van de school en de positie van de volwassene.

 

Hebben docenten onvoldoende de regie in handen of raken ze overbelast? Zijn er veel lastige gesprekken met ouders? Of met elkaar? Dan wilt u waarschijnlijk het tij keren en erger voorkomen. Of uw team juist nu een zetje in de rug geven om sterk en deskundig te blijven opereren.

 

Professionele communicatie in spanningsvolle situaties

BUROVANDERVOOREN biedt bijscholing aan onderwijspersoneel in het omgaan met stress en agressie, gedrag en emotie. Effectieve vaardigheidstrainingen voor docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden in het onderwijs.

Het doel: iedereen op school treedt rustig en verstandig op in moeilijke situaties, binnen en buiten de klas.


BUROVANDERVOOREN
 versterkt de persoonlijke professionele communicatie van leerkrachten en medewerkers in het onderwijs, zodat lastige situaties niet meer moeilijk zijn. Spanningen of conflicten lossen zich snel op.

BUROVANDERVOOREN biedt training en coaching, dicht op de huid en met kennis van zaken:
 

AGRESSIE        Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag
ORDE & SFEER - Orde houden en de goede sfeer bewaken
STRESS            Spanning en stress onder controle hebben
TEAM               Goed communiceren en samenwerken

 

Ruim 25 jaar kwaliteitstraining in omgaan met agressief gedrag

BUROVANDERVOOREN heeft al ruim 25 jaar intensieve ervaring met training en coaching op meer dan 100 scholen. Op grond van onze uitgebreide expertise in agressiehantering ontwikkelden wij de hard-zachtmethode bij grensoverschrijdend en agressief gedrag in het onderwijs.

Ons team bestaat uit zeer ervaren trainers en acteurs. Wij waren intensief betrokken bij het Amsterdams samenwerkingsproject 'Veiligheid in en om school'(2000-2010).

 

In een prettig en veilig schoolklimaat kan goed geleerd en gewerkt worden. Dat vergt een team dat scherp is op het behoud van de goede orde en sfeer. Sociaal-emotioneel weerbaar en pedagogisch vaardig.

 

 

Enthousiaste reacties over training en coaching

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer