BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Praktijkvoorbeeld

 


Een praktijkvoorbeeld van Training en coaching door BUROVANDERVOOREN

 

logo-sweelinck-png[1].jpg

Voorbereid zijn op Passend Onderwijs

Voorbereid zijn op de toekomst, dat is wat het Sweelinck College wil, een moderne mavo in het centrum van Amsterdam. Het Managementteam van de school wil het docententeam sterker maken in een kalme, krachtige en pedagogische aanpak, ook bij onrustig en ordeverstorend gedrag van leerlingen.

 

Training van docenten

De coördinator scholing van het Sweelinck College, Gina Bruijne, besprak met Thera van der Vooren van BUROVANDERVOOREN hoe training voor dit doel van nut kan zijn. Diverse opties zijn besproken, voordat het definitieve plan werd vastgelegd.

 

 IMG_0186.JPG

 

"We zijn heel tevreden, het zijn goede trainingen geweest met veel effect. Precies wat we wilden." Gina Bruijne, Coördinator Scholing en Teamleider Onderbouw

 

Uit eigen ervaring

In eerdere schooljaren hadden verschillende groepen docenten en teamleiders van het Sweelinck College al met plezier een training ‘Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag' van BUROVANDERVOOREN gevolgd. Ook Gina Bruijne zelf. Ze kon zich die nog goed herinneren. "Pittige training, maar zó leerzaam."

 

Nu volgde in twee groepen de rest van het docententeam, zodat iedereen getraind werd in de hard-zachtmethode: rustig blijven en weten wat je kunt doen om grensoverschrijdend of agressief te voorkomen en om te buigen.

 

Orde houden en de goede sfeer bewaken: de docent staat centraal

Daarnaast kreeg een andere groep docenten van de school de gelegenheid hun vaardigheden in klassenmanagement te versterken. In een intensief traject werd training gecombineerd met lesobservaties,intervisie en individuele coaching: de persoonlijke ontwikkeling van de docent stond centraal als ‘regisseur van lesgedrag'.

 

Docente Carlies Rombouts: "Van alle trainingen en cursussen die ik de afgelopen 15 jaar in het onderwijs gevolgd heb, is dit de eerste die echt over míj in mijn vak gaat. Daar heb ik heel veel aan." 

 

Diversiteit in ervaring en leeftijd
Het ging om drie trainingsgroepen van elk tien personen. Aan alle drie trainingen deden zowel docenten mee met meer dan vijfendertig jaar ervaring, als docenten met minder dan drie jaar ervaring, zelfs stagaires. Voor iedereen bleek de training heel waardevol.

 

Praktische uitvoering
In een informatiebijeenkomst zijn de twee typen trainingen aan alle deelnemers gepresenteerd. Daarna volgde een schriftelijke inventarisatie van ervaringen, dilemma's en vragen. Het traject voor klassenmanagement is gestart met individuele intakegesprekken van een uur per docent.

 

Alle trainingen hadden een duur van zes dagdelen, verspreid over vier verschillende dagen en weken. Gekozen is voor één hele (studie)dag en drie dagen van 12.00 tot 17.00 uur. Tussen de trainingsdagen lag een periode van ongeveer twee weken voor oefening in de dagelijkse praktijk. Alle bijeenkomsten en gesprekken vonden plaats op de school zelf.

 

Training Hanteren van grensoverschrijdend en agressief gedrag

Deze twee trainingen werden in dezelfde periode gegeven, maar op verschillende dagen. Op alle dagen is intensief met acteurs en actrices gewerkt, op de laatste dag zelfs met twee.

 

Docente Trix de Jong " Echt een heel goede training voor al die lastige situaties voor docenten. Ik weet nu hoe ik op een ander spoor kan komen. Ik oefen er bijna elke dag mee. En met succes!"

 

Aan de hand van concrete casuïstiek is intensief geoefend met het hanteren van de eigen spanning in moeilijke situaties. De docenten leerden verschillende typen en fases van lastig gedrag herkennen en een effectieve hard-zacht aanpak toe te passen, binnen en buiten de klas. Allerlei situaties passeerden de revue, ingebracht door de docenten zelf. Iedereen ontving naast de trainingsmap een bruikbare methodiekwaaier als praktische geheugensteun in de dagelijkse praktijk.

 

Training- en coachingstraject Klassenmanagement

Het traject "Een prettige orde en sfeer in de klas" vraagt naast de trainingsuren extra tijd en aandacht van de deelnemers voor lesvoorbereiding en lesreflectie. De docenten werkten tussen de trainingsdagen aan intervisie-opdrachten in tweetallen. Bovendien bekeken en bespraken ze elkaars lessen vanuit de leerstof uit de training.

 

De trainer volgde en coachte de docenten ook individueel. Dit bestond uit het bespreken van lesvoorbereidingen en vragen per e-mail. Twee keer per persoon kwam de trainer/coach in de klas voor een lesobservatie, zo mogelijk met video-opname. Dezelfde dag of week volgde dan een coachingsgesprek van een uur, onder andere op basis van deze lesobservatie- en opname. Nadat deze individuele coaching was afgerond, is dit gehele traject plenair afgesloten en geëvalueerd.

 

Borging

De trainingen zijn mondeling en schriftelijk zeer positief geëvalueerd. In het afsluitende evaluatie- en adviesgesprek van Thera van der Vooren met Gina Bruijne zijn de trainingen uitvoerig nabesproken. Ook heeft BUROVANDERVOOREN aanbevelingen gegeven voor borging van de resultaten in de school: het Sweelinck College als sterke school met een stevig team!

 

IMG_0193.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer