BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Coaching Effectief communiceren


Coaching
‘Effectief communiceren met leerlingen en ouders' 


In lessen van sommige docenten is er regelmatig onrust. Anderen vinden het moeilijk leerlingen buiten de klas effectief aan te spreken op ongewenst gedrag. Voor weer anderen is het soms lastig om goed in gesprek met ouders te blijven. Deze docenten kunnen het wel maar ze hebben een duwtje in de rug nodig. Coaching biedt docenten, oop'ers en leidinggevenden - ook die met veel ervaring - de kans hun communicatieve vaardigheden in lastige situaties een stap vooruit te helpen.
 

 

Doel: regie over prettig en effectief contact 

 Op welke manier behoud je je gezag en regie als je voor de klas staat? Hoe spreek je effectief een lastige klas of leerling aan? Hoe benader je ouders op een professionele manier en bespreek je netelige kwesties? Op dergelijke vragen vindt een medewerker die coaching krijgt, samen met de coach een persoonlijk antwoord. Hij of zij oefent in de praktijk om het anders aan te pakken.

 

Resultaat: een communicatief vaardige medewerker

 Docenten of medewerkers die coaching in ‘Effectief communiceren met leerlingen en ouders' hebben gevolgd, hebben een of meer van de volgende doelen bereikt:

- Ze houden de regie in handen in lastige lessen of gesprekken met ouders.
- Ze weten de juiste toon te treffen in velerlei situaties.
- Ze kunnen hun innerlijke spanning hanteren en het hoofd koel houden.
- Ze zijn zich ervan bewust welke voorbeeldrol ze hebben in communicatie.

 

Effectief: een zorgvuldig coachingstraject

 Een zorgvuldige inbedding van de coaching in de school is in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor een succesvol coachingstraject

 

BUROVANDERVOOREN: ruim vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs

 Al ruim 25 jaar heeft BUROVANDERVOOREN, gevestigd in Amsterdam, intensieve ervaring met training en coaching op meer dan 100 scholen in het hele land. Het team bestaat uit zeer ervaren trainer-coaches en acteurs. BUROVANDERVOOREN was intensief betrokken bij het Amsterdamse samenwerkingsproject ‘Veiligheid in en om school'.

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer