BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Coaching Omgaan met agressie


Coaching 'Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag'

 

BUROVANDERVOOREN biedt individuele coaching over 'Omgaan met grensoverschrijdend of agressief gedrag' specifiek voor mensen die in het onderwijs werken. Het versterken van een effectieve reactie op tegenwerkend, boos of agressief gedrag staat centraal. De medewerker of docent onderzoekt zijn of haar automatische respons en er ontstaat ruimte voor een andere, meer effectieve aanpak.

 

Doel coaching: een weerbare, pedagogisch optredende medewerker

 Het doel van een individueel coachingstraject is dat een docent of medewerker tijdig en effectief kan reageren in spanningsvolle situaties met leerlingen of ouders. Gevoelens van onmacht en angst spelen soms een grote rol. Het gaat erom de eigen impulsen te kunnen beheersen.

 

Coaching heeft tot gevolg dat de medewerker op een prettige manier weerbaar wordt en zijn pedagogische en communicatieve kwaliteiten in moeilijke situaties kan inzetten.

 

Te hard: de strijd aangaan

Sommigen docenten en medewerkers gaan in conflictueuze situaties snel de strijd aan, worden boos of agressief. Daarmee gooien ze onbedoeld olie op het vuur, waardoor lastige situaties escaleren. Als iemand te hard reageert op ongewenst gedrag is dit vaak moeilijk voor hem of haar om onder ogen te zien.

 

Te zacht: confrontaties uit de weg gaan

 Te zacht reageren is vaak een goedbedoelde poging om de relatie goed te houden maar werkt averechts. Sommige docenten en medewerkers lijken ongewenst gedrag niet op te merken. Ze reageren te voorzichtig en grijpen onvoldoende in. Of ze reageren wel, maar veel te laat en te verhit, vanuit een overreactie.

Of medewerkers nu te hard of te zacht reageren, ze weten vaak niet goed hoe ze het anders moeten doen. Ze zoeken naar een aanpak die bij hun aard past. Coaching kan dan uitkomst bieden.

 

Resultaat: professioneel reageren bij conflicten

 Na afloop van het coachingstraject kan de docent of medewerker:

- kalm en vaardig reageren bij grensoverschrijdend en agressief gedrag;
- omgaan met primaire spanningsreacties op ongewenst gedrag;
- spanningsvolle situaties de-escaleren en tegenwerkend gedrag ombuigen.

 

Effectief: een zorgvuldig coachingstraject

 Leren vaardig te reageren in spanningsvolle situaties is een persoonlijk proces. Een zorgvuldige samenwerking tussen de coach, de leidinggevende en de medewerker of docent is daarom in onze ogen een belangrijke voorwaarde voor een succesvol coachingstraject.

 

Praktisch: bijeenkomsten, kosten, offerte

 Een coachingstraject 'Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag' duurt zes tot acht gesprekken van anderhalf uur. De gecoachte medewerker krijgt intensieve individuele begeleiding. U kunt een afspraak maken voor een oriëntatie- of intakegesprek.

 

BUROVANDERVOOREN: ruim vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs

 Al ruim 25 jaar heeft BUROVANDERVOOREN, gevestigd in Amsterdam, intensieve ervaring met training en coaching op meer dan 100 scholen in het gehele land. Het team bestaat uit zeer ervaren trainer-coaches en acteurs. BUROVANDERVOOREN was intensief betrokken bij het Amsterdamse samenwerkingsproject 'Veiligheid in en om school'.

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer