BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Zorgvuldigheid

 

Training en coaching BUROVANDERVOOREN

Zorgvuldigheid en rechtszekerheid hebben structureel onze aandacht bij de levering van onze diensten:

- BUROVANDERVOOREN is geregistreerd als Opleidingsinstituut voor Kort Beroeps Onderwijs en ondergaat regelmatig een CRKBO-audit Kwaliteitscode voor instellingen voor kort beroepsonderwijs.

- Alle trainers, coaches en acteurs verbonden aan BUROVANDERVOOREN werken volgens de NVO2-beroepscode.

- Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 

- Wij beschermen de persoonsgegevens volgens de AVG. Zie onze privacyverklaring.

 

- Thera van der Vooren is aangesloten bij de ethisch code voor trainers, therapeuten en coaches van Phoenix Opleidingen. Leden werken volgens een ethische beroepscode. Ook is zij lid van de NOBCO.

 

- Laat het ons alstublieft weten als u klachten heeft of een melding van ongenoegen wilt doen! Mail naar Info@burovandervooren.nl of bel naar 020-4635308 of 06553279851 (Thera van der Vooren). Ook beschikken wij over een klachtencommisssie, zie daarvoor de algemene voorwaarden.

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer