BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Op maat Training

 

 

Onze op maat werkwijze

 

U wilt als school een trainingstraject organiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met grensoverschrijdend of agressief gedrag, klassenmanagement, teamsamenwerking of stresshantering in het onderwijs. Welke werkwijze kunt u van BUROVANDERVOOREN verwachten?


Oriëntatiegesprek

Graag komen wij bij u langs voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Op basis hiervan maken wij een trainingsopzet die optimaal aansluit bij uw leervraag. Dit kan een traject zijn waarin u start met een studiedag of workshop, gevolgd door training van groepen medewerkers. Het is ook mogelijk dat we beginnen met training van de medewerkers. Daarna maken we de resultaten toepasbaar in de praktijk door middel van coaching of intervisie. Welke leervorm u ook kiest, wij letten erop dat het leertraject aansluit bij de doelstellingen van uw school.


Bespreking leertraject op maat

Onze inhoudelijke offerte voor het trainingstraject ontvangt u schriftelijk. Deze bespreken we graag met u. Op grond van dit overleg bepalen we de optimale inzet van onze expertise en leggen we de gezamenlijk ontwikkelde opzet vast.

 

Voorbereiding trainingen

Een traject starten we altijd met een gedegen vooronderzoek en voorbereiding. U kunt bijvoorbeeld denken aan voorgesprekken, vragenlijsten, een rondleiding of intakebijeenkomsten. Onze trainers, coaches en acteurs stemmen zich optimaal af op de vragen van de organisatie of de afdeling, en op de persoonlijke dilemma's van de deelnemers. Van tevoren én tijdens de training.


Evaluatie- en adviesgesprek

Na afloop van een trainingstraject komen we langs voor een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek evalueren we het verloop en het effect van het leertraject. Ook bespreken we met u hoe uw organisatie de resultaten verder kan borgen in de praktijk. Voor dit evaluatie- en adviesgesprek berekenen wij vanzelfsprekend geen extra kosten.

 

 

 

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer