BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Sinds 1995

 

BUROVANDERVOOREN: sinds 1995

 

BUROVANDERVOOREN bestaat sinds januari 1995. Het bureau is opgericht door Thera van der Vooren met als doel een bijdrage te leveren aan goede hulpverlening en gezondheidszorg door middel van effectieve trainingen in agressiehantering. Zo begon het.

 

Onderzoek

Onze focus lag aanvankelijk op het ontwikkelen van een goede methode die in kort tijdsbestek veel oplevert voor medewerkers in het professioneel omgaan met agressie. Daartoe hebben we veel onderzoek gedaan, zowel in het wetenschappelijke domein als op het gebied van training en opleiding. Dit vormde de basis voor de hard-zachtmethode bij grensoverschrijdend en agressief gedrag. Inmiddels hebben we ook een specifieke methode voor klassenmanagement (onderwijs) en voor stresshantering ontwikkeld.

 

Ervaring

We werken van begin af aan voor instellingen binnen de psychiatrie, de verslavingszorg, justitie, de jeugdhulpverlening, de maatschappelijke opvang en voor algemene ziekenhuizen. En voor scholen.

 

We hebben specifieke programma's ontworpen geschikt voor grensoverschrijdend gedrag in onderwijssituaties. Het draait in deze trainingen ook om lastige klassensituaties en het omgaan met ongewenste omgangsvormen. Dit is een uiterst belangrijke invalshoek gebleken voor iedereen die in het onderwijs werkt. We zijn sinds 1999 actief in het PO, VO en MBO.

 

Focus nu: omgaan met spanningsvolle situaties

Door steeds weer te kijken naar mensen die met mensen werken, werd ons duidelijk dat het ons om méér gaat dan louter 'omgaan met agressie'. Wij streven naar professionals die rustig en bekwaam weten op te treden in allerleí spanningsvolle situaties, klein of groot, dagelijks of incidenteel.

 

Daarvoor is het nodig dat medewerkers communicatief sterk zijn in hun dagelijkse werkzaamheden, dat ze weten hoe ze hun spannings- en stressniveau laag kunnen houden en hoe ze bij lastige kwesties goed kunnen reageren en samenwerken. BUROVANDERVOOREN biedt daarom nu training en coaching vanuit vier invalshoeken: basiscommunicatie voor een goede orde en sfeer, omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag, stresshantering, en het samenwerken met collega's.

 

De praktijk

Voor alle trainingen geldt: wat beklijft ervan in de praktijk? Wil een organisatie of school daadwerkelijk iets bereiken in de ontwikkeling van professionaliteit, dan is het traject vóór en ná een training net zo belangrijk als de training zelf. Tegenwoordig besteedt BUROVANDERVOORENveel aandacht aan het inbedden van een training in de praktijk en adviseert de opdrachtgever hierin.

 

Wij bieden verschillende mogelijkheden om het effect van een training te optimaliseren, zoals intervisie, coaching en opfrisbijeenkomsten. Ook geven we steeds vaker individuele coaching aan medewerkers, wanneer training in groepsverband niet gepast is.

 

Stand van zaken 2020

Op dit moment zijn wij bezig met:
* uitbreiding en verjonging van onze acteurspool

* de mogelijkheden van e-learning en online leren (via Zoom bv)

* Profilering Praktijk voor Coaching 

 

2021 
Zoveel mogelijk mensen leren om rustig en effecief te blijven communiceren in spanningsvolle situaties op het werk, dáár gaat het ons om. Vandaag, morgen en overmorgen. Zo gaan we verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue inhoudelijke verdieping
Steeds weer spreken wij professionals en zien we docenten en hulpverleners aan het werk. Hun concrete praktijkervaringen zijn voor ons een dagelijkse bron van onderzoek. Ook scherpen wij steeds onze methodes en werkwijzen aan op basis van recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

En wat denkt u van ons team? Ook wij blijven ons individueel verdiepen. De persoonlijke professionele kracht van onze trainers, coaches en acteurs is namelijk de basis van ons succes.

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer