BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Bureauprofiel

BUROVANDERVOOREN

 

BUROVANDERVOOREN houdt zich met hart en ziel bezig met het versterken van professionele communicatievaardigheden in lastige, spanningsvolle situaties. Medewerkers die rustig en bekwaam weten op te treden bij onrust, frustratie en agressie van anderen, zijn goud waard.

 

Met ons bureau willen wij een tastbare bijdrage leveren aan de samenleving. Aan krachtig en zorgzaam onderwijs. En aan goede, menselijke zorg- en dienstverlening.

Onze trainers, coaches en acteurs bieden training en coaching van hoge kwaliteit. Die hoge kwaliteit is essentieel bij ingewikkelde leerprocessen rond het gevoelige, persoonlijke onderwerp van leren omgaan met spanningsvolle situaties.

 

Omgaan met spanning en agressie doet een beroep op persoonlijke kwaliteiten

Een adequate professionele reactie geven op spanningsvolle situaties en agressie, dat doet een beroep op iemands persoonlijke kwaliteiten. Kwaliteiten om op moeilijke momenten precies dát te zeggen en te doen waardoor de communicatie van sfeer verandert.

 

Essentieel is daarbij geloofwaardig en betrouwbaar over te komen. Dat vraagt van professionals dat zij hun persoonlijke reacties en hun gevoelens van onmacht of frustratie leren hanteren. In conflictsituaties kunnen zij dan veel makkelijker op een persoonlijke en professionele manier reageren. Daarmee weten ze in lastige situaties de spanning bij zichzelf én die van anderen om te buigen.

 

Ervaringsgerichte training en coaching, dicht op de huid

Onze trainingen en coachingstrajecten zijn praktijk- en ervaringsgericht. Met confronterende werkvormen en concrete oefensituaties zitten wij de deelnemers dicht op de huid. Uit ervaring weten wij dat juist dát werkt om een diepgaand inzicht te krijgen in de dynamiek tussen de medewerker enerzijds en de leerling, klant of cliënt anderzijds.

 

Door ervaringsleren met acteurs lukt het om automatische gedragspatronen te doorbreken en te vertrouwen op een andere aanpak. Daarmee leren medewerkers professioneel omgaan met spanningsvolle situaties.

 

Meerwaarde: ondersteuning om het geleerde in de praktijk te verankeren

Wij zitten de deelnemers niet alleen tijdens de training dicht op de huid, maar ook erna. Onze trainingen en coachingstrajecten zijn effectief, omdat we professionals helpen de verworven professionele houding en vaardigheden ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Een persoonsgericht natraject, bijvoorbeeld in de vorm van coaching of intervisie, maakt onze trainingen zo succesvol.

 


BUROVANDERVOOREN:
ruim twintig jaar trainings- en coachingsprogramma's

 

 Sinds 1995 bieden we training en coaching op het vlak van stress en agressie, gedrag en emotie. In het onderwijs, in de geestelijke gezondheidszorg en in ziekenhuizen, bij banken en hulpverleningsinstellingen, bij justitie en gemeentelijke diensten. Het bureau is opgericht door Thera van der Vooren. Zij werkt met een team van ervaren trainers, coaches en acteurs.

 

BUROVANDERVOOREN:
- ontwikkelde de effectieve hard-zachtmethode;
- werkt met trainers en acteurs die ervaring hebben in het onderwijs, de
  jeugdhulpverlening, de psychiatrie, de verslavingszorg en bij justitie;
- is intensief betrokken geweest bij VIOS-Amsterdam ‘Veiligheid in en om school';
- is geselecteerd voor de ARBO-VO inkoopwijzer Agressie en het project ‘Wij
  Amsterdammers' tegen radicalisering;
- is bij het CRKBO geregistreerd als Opleidinginstituut voor Kort Beroepsonderwijs. 

logo.gif

 

VOOR EEN STERKE PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE COMMUNICATIE IN SPANNINGSVOLLE SITUATIES

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer