BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Training Gedragsnormen


Managementtraining
'Gedragsnormen'

 

Een goede school is in eerste plaats een sociaal veilige school. En een sociaal veilige school beschikt over heldere uitgangspunten over gedrag. Wilt u als management de gedragsnormen voor uw school scherpstellen? En hebt u de ambitie dat iedereen - van directeur tot leerling - zich daadwerkelijk daaraan houdt?

 

Doel: helder beleid gedragsnormen en concrete invulling daarvan

 Het doel van de ‘Managementtraining gedragsnormen' is dat u met uw team de gewenste normen voor uw school frisse handen en voeten geeft, zodat de school weer is wat u voor ogen staat. Het gaat daarbij niet om het organiseren van een studiedag of het opstellen van een document met welluidende termen, dat al snel in een bureaula verdwijnt. Nee, u vertaalt de geformuleerde uitgangspunten naar concrete verwachtingen over hoe ieder op school zich behoort te gedragen. Bovendien smeedt u plannen waarmee u dit gaat bewerkstelligen. Ook de rol van de ouders wordt in dit plan opgenomen.

 

Resultaat: de school draagt heldere gedragsnormen uit

 Na afloop van de ‘Managementtraining gedragsnormen':

- hebben de deelnemers de gezamenlijk gedragen gedragsnormen helder voor
  ogen;
- kennen de deelnemers hun eigen rol en invloed hierin;
- ligt er een helder implementatieplan voor het normaliseren van gewenst gedrag
  binnen de school;
- weten de deelnemers om te gaan met de continue spanning rond gedrag en
  regels.
 

 

Praktisch: bijeenkomsten, deelnemers, kosten, offerte

 Een incompanytraining ‘Managementtraining gedragsnormen' beslaat 3 tot 6 bijeenkomsten. U kunt een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek of een offerte aanvragen.

 

BUROVANDERVOOREN: ruim vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs

 Al ruim 25 jaar heeft BUROVANDERVOOREN, gevestigd in Amsterdam, intensieve ervaring met training en coaching in het onderwijs. We zijn werkzaam op meer dan 100 scholen in heel Nederland. Het team bestaat uit zeer ervaren trainer-coaches en acteurs. BUROVANDERVOOREN was intensief betrokken bij het Amsterdamse samenwerkingsproject ‘Veiligheid in en om school'.

 

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer