BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

PRETTIGE ORDE EN SFEER


ORDE EN SFEER OP SCHOOL: training en coaching van BUROVANDERVOOREN

 

 

Welk gedrag is op uw school niet meer zo vanzelfsprekend? Is het nodig regels aan te scherpen? Of is juist een andere aanpak vereist?

 

Gezag is niet meer vanzelfsprekend. Iedereen in de school moet actief de gedragsnormen uitdragen en gezamenlijk de orde en prettige sfeer te bewaken. Binnen en buiten de klas. Naar leerlingen en ouders. Dat is niet altijd eenvoudig.

 

Een sociaal veilige school

 Kennis, vaardigheden én wijsheid zijn van belang om met een professionele, pedagogische insteek de gewenste omgangsvormen te bereiken. Daarmee zorgen de medewerkers gezamenlijk voor orde en een sociaal veilige sfeer op school, waarin goed geleerd en gewerkt kan worden. Want de sleutel voor gewenst gedrag ligt bij de professionals van de school.

 

Gewenst gedrag leren aansturen

 Training en coaching van BUROVANDERVOOREN maakt docenten en medewerkers sterk in communicatie en het aansturen van gedrag, zodat ze het sociale klimaat kunnen bewaken. Op een duidelijke, rustige en vaardige manier.

 

Training 'Een prettige orde en sfeer in de les'

 Orde houden is niet altijd gemakkelijk. In deze training staat het creëren en behouden van een prettige orde en sfeer in de klas centraal. Docenten versterken hun pedagogische visie op lesgedrag van leerlingen en hun vaardigheden in klassenmanagement.

 

Training 'Leerlingen aanspreken buiten de klas'

 Buiten de klas gedragen leerlingen zich anders dan in de les. In deze training leert onderwijsondersteunend en onderwijzend personeel om leerlingen effectief aan te spreken als zij ongepast gedrag vertonen.

 

Training 'Contact met ouders'

 Een goed contact met ouders is uiterst belangrijk en niet altijd eenvoudig te realiseren. In deze training staat de communicatie met ouders centraal, ook bij netelige kwesties. Voor leerkrachten, mentoren en leidinggevenden.

 

Training 'Gedragsnormen van de school'

 Welke gedragsnormen worden niet vanzelfsprekend nageleefd? Hoe kunt u deze als school gezamenlijk uitdragen? In deze training voor directie en management gaat het erom de visie op sociale veiligheid te vertalen naar concrete acties voor de dagelijkse gang van zaken.

 

Coaching ‘Effectief communiceren met ouders en leerlingen'

 Professioneel en effectief communiceren met leerlingen, klassen en ouders is een dagelijkse uitdaging voor de individuele docent. Coaching helpt om de juiste toon te leren treffen.  

 

 

 

Op een goede school worden de gedragsnormen geleefd. Ze bieden houvast. Rust in de klas, orde op de gang en gepaste omgangsvormen. Iedereen kan zich dan ontspannen. En zich concentreren op het echte werk.

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer