BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

Training Opvang en nazorg


Training 'Opvang en nazorg na incidenten met agressie'

 

Op school gebeuren soms heftige dingen. Er vindt een hevige vechtpartij plaats, een leerling blijkt een wapen te bezitten, een docent wordt met de dood bedreigd. Een intense gebeurtenis kan leerlingen, docenten en ouders uit hun doen halen.


De school kan hulp van derden aanbieden, maar heeft na incidenten met agressie vanzelfsprekend ook zelf een taak in opvang en nazorg. Wilt u dat een aantal medewerkers van uw school hier genoeg vanaf weten? En in staat zijn om anderen adequaat op te vangen?

 

Doel: nazorg en opvang bieden na agressie op school

Het doel van de training 'Opvang en nazorg' is dat een aantal medewerkers, docenten en leidinggevenden na een incident met agressie namens de school goede eerste opvang biedt. In de periode erna zijn zij alert op de gevolgen van het incident voor de persoon en organiseren eventueel extra nazorg.

 

Resultaat: adequaat opvangen en de vinger aan de pols houden

Na afloop van de training 'Opvang en nazorg na incidenten met agressie':

- beschikken de deelnemers over de vaardigheden om de betrokkenen goed op te vangen;
- kunnen ze collega's en leerlingen ook in de periode erna begeleiden en verwijzen;
- weten ze op welke manieren mensen intense ervaringen en trauma's verwerken;
- zijn ze alert op signalen van gestagneerde verwerking (PTSS).

Effectief: training 'Opvang en nazorg' na agressie

 Voor de training werken de deelnemers het schoolveiligheidsplan uit. Daarin leggen ze de verantwoordelijkheden, taken en rollen vast. Dit concrete stappenplan voor opvang en nazorg wordt in de training besproken, geoefend en bijgesteld.

Eigen ervaringen van de deelnemers met schokkende of ingrijpende gebeurtenissen vormen een belangrijke invalshoek voor de training. De deelnemers leren hoe ze verwerkingsreacties kunnen herkennen. Ze oefenen opvang- en nazorggesprekken met een acteur. Deze werkwijze garandeert waardevolle en levensechte leermomenten.

 

Praktisch: bijeenkomsten, kosten, offerte

 Een incompanytraining 'Opvang en nazorg' beslaat 2 tot 3 dagen. Een groep met één trainer bestaat uit 10 deelnemers. U kunt een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek of een offerte aanvragen.

 

BUROVANDERVOOREN: ruim vijfentwintig jaar ervaring in het onderwijs

 Al ruim 25 jaar heeft BUROVANDERVOOREN, gevestigd in Amsterdam, intensieve ervaring met training en coaching in het onderwijs. Wij zijn werkzaam geweest op meer dan 100 scholen. Het team bestaat uit zeer ervaren trainer-coaches en acteurs. BUROVANDERVOOREN was intensief betrokken bij het Amsterdamse samenwerkingsproject 'Veiligheid in en om school'.

 

iStock_000015200103XSmall[1].jpg

© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer