BUROVANDERVOOREN
  Domselaerstraat 118
  1093MA Amsterdam
  020 - 4635308
  06 - 55327951

  info@burovandervooren.nl

 

 

 zoek

VEILIG MET AGRESSIEVEILIG MÉT AGRESSIE: training en coaching van BUROVANDERVOOREN

 

Als je in het onderwijs werkt, dan hoort omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag bij je vak. Van leerlingen, ouders of anderen.

 

Agressie, in het klein of in het groot, doet een beroep op docenten, leidinggevenden en onderwijsondersteunend personeel. Het vraagt van ze adequaat met spanningsvolle, conflictueuze en grensoverschrijdende situaties om te kunnen gaan. Snel en effectief. Veilig en goed. Alleen en met elkaar.

 

Voorkomen en hanteren van grensoverschrijdend gedrag

Met de juiste kennis, inzichten en vaardigheden beschikken medewerkers in het onderwijs over een pedagogisch antwoord op ongewenst, grensoverschrijdend of agressief gedrag. Het bevordert rust, veiligheid en welbevinden.

 

BUROVANDERVOOREN biedt uiterst nuttige leerervaringen en praktische handleidingen in het hanteren van lastige situaties  en het voorkomen van agressie op school. Dat maakt het juiste antwoord geven gemakkelijk, juist wanneer de situatie moeilijk wordt.

 

De hard-zachtmethode

De effectieve hard-zachtmethode®van BUROVANDERVOOREN geeft docenten, leidinggevende en onderwijsondersteuners een helder en pedagogisch verantwoord houvast. Het is een duidelijke handleiding in lastige situaties met ongewenst, grensoverschrijdend of agressief gedrag; klein of groot, binnen en buiten de klas, met leerlingen of ouders.

 

Training 'Omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag'

Deze training versterkt de sociaal-emotionele weerbaarheid en professionele deskundigheid in het omgaan met lastige situaties, verzet en agressie.

 

Training 'Omgaan met boosheid en agressie van ouders'

In deze training leert u tactvol en effectief omgaan met boos, grensoverschrijdend en agressief gedrag van ouders.

 

Training 'Optreden bij incidenten met agressie en geweld'

In deze training oefent u hoe u als crisisteam incidenten met agressie en geweld kunt afwikkelen. Middel: een nagebootst incident. Resultaat: een operationeel schoolveiligheidsplan.


Training 'Opvang en nazorg na incidenten met agressie en geweld'

Na ernstige incidenten biedt de school opvang en nazorg aan betrokkenen. U verwerft daarvoor een werkzaam protocol en bijbehorende vaardigheden.


Managementtraining 'Schoolveiligheid'

In deze training focussen management en directie op het bewaken van de sociale veiligheid op school. Thema: scherp blijven op agressie en verruwing in het schoolklimaat.


Coaching 'Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag'

In een individueel coachingstraject kan een medewerker rustig en adequaat leren reageren in lastige situaties met ouders of leerlingen. Met name bij tegenwerkend, boos of grensoverschrijdend gedrag.

 

Agressie begint vaak klein en onopvallend. Daar tijdig oog voor hebben is essentieel. Met een juiste aanpak en goede timing wordt de sociale veiligheid optimaal bewaakt. En krijgen leerlingen de beste kans om zichzelf bij te sturen en ander gedrag aan te leren. Zo voelt iedereen zich veilig mét agressie.

 

 

 

 

De Hard-zachtmethode® is nu als e-book verkrijgbaar!

In 60 pagina's lees je over deze pedagogische en concrete aanpak volgens de principes hard én zacht, duidelijk én begripsvol.

 

Inzien e-book Hard-zachtmethode


© 2017 BUROVANDERVOOREN       sitemap      disclaimer